รอบรั้วเชียงราย » เชียงราย รณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือก ส.ส.เขต1 และเขต7

เชียงราย รณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือก ส.ส.เขต1 และเขต7

9 พฤษภาคม 2023
8183   0

เชียงราย รณรงค์เชิญชวนชาวเชียงรายไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) วันที่ 14 พ.ค. 66 นี้

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย/ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้….

**************************************************************************************************************************************************************************

ขณะเดียวกัน  ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7(เทศบาลตำบลจันจว้า)โดยนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน/ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) มีว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7   คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พนักงานเทศบาล ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นร่วมกันรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เช่นกัน