ตะลุย อปท. » นครเชียงรายสืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนาแห่ไม้ค้ำสรี

นครเชียงรายสืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนาแห่ไม้ค้ำสรี

12 เมษายน 2023
6579   0

นครเชียงรายสืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนาแห่ไม้ค้ำสรี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งทุกส่วนงานราชการของเทศบาลนครเชียงราย ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 4 เขต 65 ชุมได้จัดขบวนแห่ไม้ค้ำสรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1385 เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ณ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้หยุดมานานกว่า 3 ปี จากนั้นยังได้ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุวังซาง เพื่อความเป็นศิริมงคลมากขึ้น   โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว ร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนของเขตเทศบานครเชียงราย ซึ่งไม้ค้ำสรีที่ชาวบ้านนำมาประดับตกแต่งทั้งหมด 41 ต้น นำไปประกอบพิธีค้ำต้นโพธิ์ที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา และเป็นไปตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและให้คงอยู่สืบต่อไป