ตะลุย อปท. » สืบสานประเพณีทางวัฒนธรรม ในวันสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง

สืบสานประเพณีทางวัฒนธรรม ในวันสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง

17 เมษายน 2023
6723   0

     นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย แจ้งว่า เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางวัฒนธรรม ในวันสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง จึงได้จัด “สูมาคารวะ สระเกล้าหัวนายเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย” ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑:๐๐ น. โดยมีข้าราชการ บุคลากร ของ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกัน รดน้ำดำหัว ณ เทศบาลนครเชียงราย