ตะลุย อปท. » ปล่อยขบวนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกประจำปี 2566

ปล่อยขบวนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกประจำปี 2566

12 เมษายน 2023
5553   0

ปล่อยขบวนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกประจำปี 2566

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นวันหยุดยาวและเป็นเป็นช่วงที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นผลทำให้ปริมาณการใช้รถบนถนนสายต่างๆเพิ่มมากขึ้น มักเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เทศบาลนครเชียงรายร่วมห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้จัด โครงการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกระหว่างวันที่ 11 เมษายนถึง 17 เมษายน2566 โดยได้รับความร่วมมือจากทางที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงราย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปฎิบัติงาน 7 วันอันตรายกับจังหวัดเชียงราย ณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดงหนองเป็ด)