ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » เชียงรายสงกรานต์ข่วงวัฒนธรรมสุดคึกคัก

เชียงรายสงกรานต์ข่วงวัฒนธรรมสุดคึกคัก

13 เมษายน 2023
7753   0

เชียงรายสงกรานต์ชียงรายข่วงวัฒนธรรมสุดคึกคัก

 

บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์จังหวัดเชียงรายสุดคึกคักหลังจากที่ผ่านมาต้องเผชิญการแผ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี โดยพบว่าถนนสันโค้งน้อยไปยังหาดเชียงราย(พัทยาน้อย) อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติออกมาเล่นสาดน้ำกันจำนวนมาก รถกระบะจำนวนมากนักท่องเที่ยวได้นำถังน้ำขึ้นบนหลังกระบะพร้อมกับใช้ขันน้ำสาดน้ำ บางรายใช้ปืนฉีดน้ำฉีดน้ำใส่กัน คละเคล้าเสียงเพลงที่ร้านค้า ร้านอาหาร ผับบาร์ที่ชาวชุมชนสันโค้งน้อยได้พร้อมใจกันนำมาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศและความคึกคักเป็นอย่างมาก  ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม (ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น) “ข่วงวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย มอบหมายให้นายวุฒิกร คำมา นอภ.พาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายธีรพงษ์ เผ่ากา นายก อบต.แม่อ้อ พร้อมทั้งผู้บริหาร อบต. ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานทาง อบต.แม่อ้อ ได้จัดทำอุโมงค์น้ำให้ชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานและคลายร้อน พร้อมการแสดงการเต้นบาสโลบและรำวงของแม่บ้านในพื้นที่ ต.แม่อ้อ จำนวนเกือบ 400 ชีวิต

นายธีรพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เผยว่า พื้นที่ อ.แม่อ้อ ว่างเว้นจากการจัดงานประเพณีสงกรานต์มาเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปีนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตนก็ได้รับการไถ่ถามจากบรรดาชาวบ้านและผู้สูงอายุในพื้นที่ว่าในปีนี้ทาง อบต.แม่อ้อ ควรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทาง อบต.แม่อ้อ จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นมาจนประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมเด่นในงานเทศกาลสงกรานต์ ต.แม่อ้อ ในปีนี้ ในช่วงเช้ามีการตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสืบชะตาหลวง พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กำนัน และผู้บริหาร อบต.แม่อ้อ รวมจำนวนกว่า 200 คน ส่วนในช่วงบ่ายมีการเดินขบวนแห่พระพุทธรูป ประกวดธิดาแม่ประกวดขบวนที่โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เดินไปที่ อบต.แม่อ้อ เป็นระยะทางประมาณ 1 กม. จากประกวดอาหาร อีกด้วย………….