ตะลุย อปท. » ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอนฯร่วมการแข่งขันกีฬา “นครสวรรค์เกมส์”

ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอนฯร่วมการแข่งขันกีฬา “นครสวรรค์เกมส์”

22 มีนาคม 2023
6151   0

ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอนฯร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมจัดส่งและสนับสนุนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม จำนวน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นักกีฬา 159 คน และเจ้าหน้าที่ 46 คน รวมทั้งสิ้น 205 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยขอให้นักกีฬาทุกคน ทุกประเภท เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากันอย่างเต็มความสามารถ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำชัยมาสู่จังหวัดเชียงรายให้ได้