รอบรั้วเชียงราย » สบอ.15 (เชียงราย) มอบเงินจับกุมมือเผาป่า

สบอ.15 (เชียงราย) มอบเงินจับกุมมือเผาป่า

15 มีนาคม 2023
4115   0

สบอ.15 (เชียงราย) มอบเงินสวัสดิการ จนท. ชุดจับกุมมือเผาป่า

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สบอ. 15 (เชียงราย) พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เพื่อให้กำลังใจ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดพะเยา โดยมอบเงิน “สวัสดิการ สบอ. 15 (เชียงราย)” จำนวน 5,000 พร้อมด้วยสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผอ.สบอ. 15 พร้อมด้วยนายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เพื่อให้กำลังใจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมผู้ฝ่าฝืนลักลอบเข้าพื้นที่ อช.ดอยหลวง ในช่วงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาการเผาป่า โดยมอบเงิน “สวัสดิการ สบอ.15 (เชียงราย)” จำนวน 5,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่


ทั้งนี้ ผอ.สบอ. 15 (เชียงราย) ได้กำชับให้ จนท. เฝ้าระวังไฟป่าอย่างเต็มที่และหมั่นออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้สถานการณ์ไฟป่าในช่วง 1-2 วันนี้ ในจังหวัดเชียงรายและพะเยาจะลดลง เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ แต่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด หากพบผู้กระทำผิดเผาป่า หรือฝ่าฝืนลักลอบเข้าอุทยานในช่วงประกาศปิด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สบอ. 15 พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครือข่ายดับไฟป่าอย่างเต็มที่