ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » เมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ UNESCO

เมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ UNESCO

14 มีนาคม 2023
250   0

เมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ UNESCO

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2566 ที่โรงแรมวังคำ อ.เมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รอง ผวจ.เชียงราย พร้อมกับ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Chiang Rai Sustainable Design Week 2023) เป็นการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ UNESCO ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ งานจัดขึ้นในวันที่ 20-26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย และย่านสร้างสรรค์ เช่น ชุมชนสัมป่าหนาด ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ตลอดทั้ง 7 วัน กิจกรรมดีไซน์ต่างๆมากมาย กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน