รอบรั้วเชียงราย » กองกำลังผาเมืองเร่งดับไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน

กองกำลังผาเมืองเร่งดับไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน

12 มีนาคม 2023
4135   0

กองกำลังผาเมือง เร่งดับไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง โดย ชุดปฏิบัติการทหารพรานดอยตุง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3209, โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง และสถานีตำรวจภูธรเเม่ฟ้าหลวง ได้ระดมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อดับไฟป่าในพื้นที่บริเวณ บ้านหนองเเหย่ง ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (เขตรอยต่ออำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง) หลังจากพบว่ามีการลุกลามเข้าไหม้กองเศษวัสดุพืชผลทางการเกษตร (ซังข้าวโพด)  โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟไว้ได้ โดยพบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1 ไร่