ตะลุยข่าว » อุบัติเหตุ-อาชญากรรม-ยาเสพติด » ไทย-ลาวเร่งจัดตั้งหมู่บ้านคู่ขนานหลังมีจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก

ไทย-ลาวเร่งจัดตั้งหมู่บ้านคู่ขนานหลังมีจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก

6 มีนาคม 2023
9449   0

ไทย-ลาวเร่งจัดตั้งหมู่บ้านคู่ขนานหลังมีจับกุมยาเสพติดจำนวนมาก

วันนี้ (7 มี.ค.) ที่ห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง  เป็นประธานร่วมกับ พ.อ.ทองไข สียาลาด หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการการทหาร แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ในฐานะหัวหน้าชุดประสานงานฯในการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 3/2566 โดยในที่ประชุมมีการหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันทุกระดับและแก้ไขปัญหายาเสพติดระวหางชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ หลังจากล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ทางการไทยสามารถตรวจยึดยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขงเป็นยาบ้าได้จำนวน 6.4 ล้านเม็ด พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ หมู่บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตรงกันข้ามกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ขณะที่ฝ่าย สปป.ลาว ได้ยึดของกลางยาไอซ์ได้มากถึง 500 กิโลกรัมในพื้นที่เมืองต้นผึ้งเช่นกัน โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศจึงเห็นควรร่วมมือกันกวดขันและเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นให้มากขึ้น

ขณะที่ฝ่ายไทยเสนอให้มีการเร่งดำเนินการกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปีงบประมาณ 2566 นี้ ให้ได้จำนวน 11 คู่หมู่บ้าน หลังจากที่ในปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 2 คู่คือเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2566 ที่ผ่านมา โดยเปิดระหว่างหมู่บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว และวันที่ 3 มี.ค. 66 ระหว่างบ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และมีแผนดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2566 1 หมู่บ้าน คือบ้านฮวก  อ.ภูซาง จ.พะเยา กับที่บ้านมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี คงเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 8 คู่หมู่บ้าน ในเดือน มี.ค.นี้จะเพิ่มอีก 1 คู่หมู่บ้านคือหมู่บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา และบ้านป่ามอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ และยังคงเหลืออีก 8 คู่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากพบว่าหมู่บ้านใดไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะขอให้ทาง สปป.ลาวเสนอหมู่บ้านที่มึความพร้อมแทน

ในขณะที่ฝ่าย สปป.ลาว ได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย โดยวิธีการประนีประนอมในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกัน และให้มีการตรวจสอบและติดตามกลุ่มเป้าหมายขบวนการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายร่วมกัน หากฝ่ายใดพบความเคลื่อนไหวก็ให้ร่วมกันวางแผนแก้ไขได้ให้ทันต่อเหตุการณ์….