รอบรั้วเชียงราย » สบอ.15(เชียงราย) แก้ไขปัญหาไฟป่าหลังพบจุดHotspotพุ่งในพะเยาหลายจุด

สบอ.15(เชียงราย) แก้ไขปัญหาไฟป่าหลังพบจุดHotspotพุ่งในพะเยาหลายจุด

5 มีนาคม 2023
10505   0

สบอ.15(เชียงราย) แก้ไขปัญหาไฟป่าหลังพบจุดHotspotพุ่งในพะเยาหลายจุด

นายชุติเดช กมนณชนุตม์  ผอ.สบอ.15(เชียงราย) เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหลังพบจุดHotspotพุ่งในพะเยาหลายจุดในห้วงระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม ที่ผา่นมา เพื่อป้องเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤติ จึงได้ดำเนินการสั่งการให้ หน.อช. ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและพะเยา จำนวน 6 แห่ง

ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ,    สั่งการให้ดำเนินการจัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์ (War Room) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อติดตามสถานการณ์การควบคุมไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง,   ทั้งได้มอบหมายส่วนควบคุมไฟป่า ส่วนอุทยานฯ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ และสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการควบคุมไฟป่าจากจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่าในจังหวัดพะเยาพร้อมมอบหมายหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ประสานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ(อส.อส.) จำนวน 60 เครือข่าย เพื่อร่วมปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จนกว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ สบอ.15 ได้ประสานว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อสั่งการให้หน่วยงานภาคสนามบูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานควบคุมและดับไฟป่า กับ อำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่