ตะลุย อปท. » ผลการตัดสินภาพถ่าย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายเมืองศิลปะ“

ผลการตัดสินภาพถ่าย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายเมืองศิลปะ“

23 กุมภาพันธ์ 2023
6181   0

ผลการตัดสินภาพถ่าย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายเมืองศิลปะ“

 • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท/ โล่/เกียรติบัตร
 • คุณปฏิญา สิงห์โตเจริญไพศาล

 • รองอันดับหนึ่ง 10,000 บาท/โล่/เกียรติบัตร
 • คุณวรวิทย์ เพ็ญโพธิ์
 • รองอันดับสอง 7,000 บาท /โล่/เกียรติบัตร
 • คุณชนนิกานต์ พินิจสุวรรณ
 • ชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท/ เกียรติบัตร
 • 1.คุณธิติพงศ์ ปุตตากลม
 • 2.คุณวรวิช เทพดวงแก้ว
 • ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล จะได้เข้ารับเงินรางวัล โล่ เกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ 3 Chiang Rai Art festival 2023 : Art camp Art fest. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ขัวศิลปะแห่งใหม่
 • *ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด