ตะลุย อปท. » นายกวันชัยมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

นายกวันชัยมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

16 กุมภาพันธ์ 2023
11111   0

นายกวันชัยมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบนโยบายและแจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์