ตะลุย อปท. » มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

8 กุมภาพันธ์ 2023
6399   0

ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี