ตะลุย อปท. » นครเชียงรายบขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโล่ฯ

นครเชียงรายบขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโล่ฯ

3 กุมภาพันธ์ 2023
5368   0

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ เทศบาลนครเชียงราย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เมืองเชียงราย” ในงาน ChiangRai Art Festival ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ากว่า 50,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย” โดยมีกฎกติกาดังต่อไปนี้

ผู้เข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป หรือนักท่องเที่ยว ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ภาพที่ส่งเข้าประกวดกำหนดให้เป็นภาพที่ถ่ายขึ้นบริเวณ wall art ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย ซึ่งอยู่บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย (ฝั่งตัวเมืองเชียงราย/ชุมชนกาะลอย) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ที่ศิลปินเชียงรายได้สร้างสรรค์ขึ้นมา (แผนที่ตามแนบ QR CODE)

ภาพถ่ายสื่อถึงการประชาสัมพันธ์พื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งในพื้นที่เชียงราย ไม่จำกัดว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ของสถานที่ ภาพบุคคลกับสถานที่ หรือเทคนิคการสื่อสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว แต่จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นจริง ณ สถานที่ดังกล่าว ไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อภาพ/ตัดปะ

ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายไว้ไม่เกินกว่า 1 เดือน นับจากวันที่ส่งภาพเข้าประกวด

รายละเอียดความชัดเจนของไฟล์ภาพ JPG ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 MB

ส่งภาพถ่ายมายังช่องทาง google forms https://forms.gle/hVTJkpXF1TLXVJJP6

ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นใด และเป็นภาพที่ท่านถ่ายด้วยตัวท่านเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากที่อื่นใด หากพบว่าเป็นภาพที่เคยส่งเข้าประกวด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันที และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ กับเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมขัวศิลปะ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านศิลปะได้

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท/ โล่/เกียรติบัตร< รองอันดับหนึ่ง 10,000 บาท/โล่/เกียรติบัตร

รองอันดับสอง 7,000 บาท /โล่/เกียรติบัตร<ชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท/ เกียรติบัตร

กำหนดวันส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รับมอบรางวัล 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

โดยนิทรรศการภาพถ่ายจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ในงาน Chiangrai art festival 2023 ในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053 – 166623 สมาคมขัวศิลปะ