การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » มทบ.37 มอบรางวัลสนับสนุนเยาวชนพัฒนาด้านทักษะการกีฬา

มทบ.37 มอบรางวัลสนับสนุนเยาวชนพัฒนาด้านทักษะการกีฬา

13 กุมภาพันธ์ 2023
6320   0

มทบ.37 มอบรางวัลสนับสนุนเยาวชนพัฒนาด้านทักษะการกีฬา

ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 มอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล สนับสนุนเยาวชนพัฒนาด้านทักษะการกีฬา

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 11 ก.พ. 66,  พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านกีฬาให้กับ ด.ญ. อัญญวีร์ มหามิตร อายุ 7 ปี บุตรของ จ.ส.อ. ประวีร์ มหามิตร กำลังพลสังกัด สขส.มทบ.37 เนื่องจากเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในรายการ ดาวิซาร่าฝางต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 4 – 5 ก.พ. 66 โดยลงแข่ง 9 ประเภท ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 9 ประเภท อีกทั้งได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคล ทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นร่วมชื่นชมยินดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย