ตะลุยตลาดพระ » พระครูบาแวว วัดท่าฮ่อเข้านิโรธกรรมตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย

พระครูบาแวว วัดท่าฮ่อเข้านิโรธกรรมตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย

8 กุมภาพันธ์ 2023
10480   0

พระครูบาแวว วัดท่าฮ่อเข้านิโรธกรรมตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย

เมื่อเวลา 18.09 น.วันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2566) ที่สุสานบ้านท่าฮ่อ  ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  พระครูนิมิตสุวรรณากร หรือ ครูบาแวว เจ้าอาวาสวัดท่าฮ่อ จังหวัดเชียงราย ได้อธิฐานจิตเข้านิโรกรรม สัจจะบารมี เข้าบำเพ็ญอธิฐานจิตเข้านิโรธกรรม เป็นเวลา 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2566  โดยถือเป็นการปฎิบัติตามแบบโบราณจารย์ สายพระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชะโย นักบุญแห่งล้านนาไทย โดยเน้นธุดง ควัตร 13 มีการปฎิบัติบำเพ็ญแบบลำบาก หรือขั้นอุทกิจ โดยจะไม่ช้ำที่ และไม่กำหนดเวลาว่าจะกระทำติดต่อกันหรือไม่ ที่ได ชึ่งอธิฐานเข้าอยู่ในกุฎ ชุ้มกรรมฐาน  ด้วยการปิดวาจา ไม่ฉันอาหาร ไม่ถ่ายหนัก ไม่ถ่ายเบา ฉันแต่น้ำในบาตร ที่นำเข้าไป โดยการอธิฐานจิตเข้านิโรธกรรมของท่านพระครูบาแววนั้นจะเข้าในที่สัปปายะ ที่ห่างไกลผู้คน ในครั้งนี้เป็นป่าช้า โดยมีชาวบ้านจัดการเวรยามรักษาความปลอดภัย ห่างรัศมี 100เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวน ในการปฎิบัติธรรม

โดยก่อนที่จะอธิฐานจิตเข้านิโรธกรรมนั้นจะต้องมีพระสงฆ์เป็นผู้รับรองความบริสุทธิ์ถึงจะกระทำได้ ในครั้งนี้มีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมี พระอธิการสมสิทธิ์ สุเมโธ รองเจ้าคณะตำบลธารทอง และ พระครูวาปีทัสสนสุทร รองเจ้าคณะตำบลทรายขาว เป็นผู้รับรองความบริสุทธิกรรม ตรวจสอบภายในชุ่มกรรมฐาน พบว่า มีเพียงพระพุทธรูปวัตถุมงคล และน้ำเพียง 1 บาตร เท่านั้นไม่มีวัตถุอานาบัติไดๆ และได้ยื่นยันว่าท่านพระครูบาเป็นผู้บริสุทธิ์ ปฎิบัติตามสมณะวิสัย และพระธรรมวินัย ใน ธุดงควัตร 13 ในท่ามกลางพระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาเข้าร่วม อนุโมทนาบุญในการครั้งนี้

ท่านพระครูบาแวว ได้อธิฐานเข้าริโรธกรรม บำเพ็ญสมณะธรรมเป็นระยะเวลา 11วัน 11 คืน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ถือเป็นการอธิฐานจิตเข้านิโรธกรรม ครั้งที่ 11 ของท่าน

สำหรับการอธิฐานจิตออกนิโรธกรรม จะมีขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00 น.ชึ่งเป็นที่รู้กันในศิษยานุศิษย์ ว่าถ้าได้ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ผู้ชึ่งอธิฐานปฎิบัติธรรมออกจากนิโรธกรรมนั้น จะได้รับอานิสสงส์ใหญ่หลวงมากนัก โดยฉับพลันทันที เทียบจักรพรรดิ สมบัติ มีสวรรค และนิพานเป็นเบื้องหน้า ช่วยให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย มีโชค มีลาภ และผู้ใดตั้งใจอธิฐาน จิตอันเป็นกุศลแล้วก็จักสำเร็จผล สมหวังดังใจปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ ฯ

 

ส่วนพิธีการครูบาแววออกจากอธิฐานจิตออกกรรมสัจจะบารมี ประกอบด้วย
-เวลา 06.00น. ครูบาออกรับบิณทบาตรศรัทธาญาติโยมที่มาต้อนรับ
-เวลา 08.30 เคลือนขบวนแห่ อาราธนาพระครูบาเข้าวัดท่าฮ่อ
-เวลา 09.30 พิธีสืบชาตาหลวงแบบล้านนาพระครูบาแวว และศรัทธาสาธุชน และพุทธาภิเสกวัตถุมงคล แมงสีหูห้าตา พระอินทร์จำแลง รุ่น รวยทรัพย์อนันต์