ตะลุย อปท. » เชิญร่วมงาน“กาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2566

เชิญร่วมงาน“กาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2566

15 มกราคม 2023
6374   0

เชิญร่วมงาน“กาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2566

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดให้มี “งานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2566 บริเวณถนนและลานใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2565 ซึ่งขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรดพร้อมพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่จะใช้เคลื่อนเป็นขบวนไปตามถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร เชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี