ตะลุย อปท. » ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย

ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย

15 ธันวาคม 2022
5289   0

ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องศาสตร์พระราชา นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายวุทธิ คามณีวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดด้านการศีกษาต่อไป…..