ตะลุยตลาดพระ » เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก   ยมท. เนื้อนวะ

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก   ยมท. เนื้อนวะ

24 ธันวาคม 2022
5424   0

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก   ยมท. เนื้อนวะ

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก   ยมท. เนื้อนวะ  รุ่นพิเศษ ที่ระลึกคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2528  สุสานไตรลักษณ์ อ.เมือง จ.ลำปาง สร้างโดยคุณชุมพล ไทยธนานันท์ ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อท่านอย่างแท้จริงคนหนึ่ง

เหรียญรุ่นนี้ หลวงพ่อเกษม ท่านได้เมตตาออกแบบ วาดภาพร่างด้วยมือของท่านเอง โดยลักษณะของเหรียญ  ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อที่อยู่ในช่องของม่านที่ถูกแหวกออก ซึ่งหลวงพ่อท่านให้ความหมายว่า “การแหวกม่าน แหวกอุปสรรคที่ขัดข้องให้ทะลุผ่านไปด้วยดี” ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ทั้งหมด ซึ่งหลวงพ่อก็เป็นผู้กำหนดเองทั้งสิ้น  จำนวนการสร้างเหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยจำนวน 520 เหรียญ เท่านั้น

          นอกจากนี้ คุณชุมพล ยังได้สร้างพระผงในรูปลักษณ์เดียวกัน  มวลสารศักดิ์สิทธิ์ได้จาก เส้นเกศา จีวร ผงธูปที่หลวงพ่อจุด บูชาพระ และข้าวก้นบาตรของท่านมาบดผสมรวมกันสร้างเป็นพระผงชุดนี้ขึ้นมา

จากนั้นคุณชุมพล ได้นำพระทั้งหมดไปถวาย โดยหลวงพ่อได้ปลุกเสกเดี่ยวในในกุฏิที่สุสานไตรลักษณ์ ดังนั้นพระชุดนี้จึงมีแต่ความเป็นสิริมงนับแต่เริ่มสร้าง เพราะผู้สร้างมีจิตที่บริสุทธิ์  พระอรหันต์ เป็นผู้ออกแบบให้ มวลสารก็เป็นมหามงคลยิ่ง และได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระอรหันต์ผู้มีศิลบริสุทธิ์  พระผงชุดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ล้ำค่าแท้จริง

เมตตาตั้งให้คุณชุมพล ธนานันท์ ศิษย์รับใช้ใกล้ชิด เนื่องในโอกาสที่ระลึกคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2528