การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » ลู่มารัน ปี 2 “หนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน”สำเร็จงดงามจ๊า

ลู่มารัน ปี 2 “หนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน”สำเร็จงดงามจ๊า

6 ธันวาคม 2022
5816   0

ลู่มารัน ปี 2 “หนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน”สำเร็จงดงามจ๊า

ที่ พุทธมณฑล 750 ปี เชียงราย บ้านต้นง้าว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  พระพุทธิญาณมุนี ( เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานโครงการ “หนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลู่มารัน  มี นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตําบลป่าก่อดํา,  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ให้การตอนรับและร่วมงาน

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  กล่าวว่า โครงการ “หนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลู่มารัน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย สงฆ์เชียงราย และพุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย เพื่อสนับสนุนกองทุน พระธรรมราชานุวัตร ในการพัฒนาการศึกษาของ พระภิกษุ สามเณร วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ/สนับสนุน ในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงราย และถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้นักท่องเที่ยว จากทั่วโลกได้มาเคารพสักการะองค์พระสิงห์ ๑ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นมงคล แก่ชีวิต รวมไปถึง เป็นการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของทุกท่านในทางตรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

การจัดกิจกรรม “ลู่มารัน” ในวันนี้ จัดแบ่งระยะทางในการแข่งขัน เป็น 3 ระยะทาง คือ

  1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  2. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
  3. ฮาร์ฟ มาราธอน 21 กิโลเมตร
  4. และมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 172 รางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และเยาวชน

กิจกรรมในวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง อาทิ  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย,วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย , โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ,บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด (สำนักงานใหญ่), เทศบาลตําบลป่าก่อดา และองค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี, อําเภอแม่ลาว, สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว, ผู้ โรงพยาบาลแม่ลาว และ บริษัท สุวิรุฬห์ชาไทย จํากัด

ด้าน คุณจารุวรรณ์  ณติณณ์วิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกชาสมุนไพร ในแบรนด์ สุวิรุฬห์ ชาไทย กล่าวว่า  สุวิรุฬห์ ชาไทย เป็นไร่ชาเกษตรอินทรีย์ แห่งแรกของประเทศไทย ไร่ชาวิรุฬห์ ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานที่อยู่ร่วมกับชุมชนในรูปแบบแบบยั่งยืน นอกจากผลิตชา เรายังทำสมุนไพร ทำดอกไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตชา  นอกจากนี้ชาสุวิรุฬห์ยังได้ส่งเสริมชุมชน โดยเฉพาะด้านกีฬา เช่นเดียวกับโครงการ “หนึ่งพันเหงื่อที่ไหล เพื่อใครหลายคน” หรือ “ลู่มารัน” ทาง บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จํากัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรวมไปถึงการเปิดบู๊ท แสดงสินค้า และชงชา ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย……..