ตะลุย อปท. » ร่วมประชุมจัดการเรียนการสอนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวย์

ร่วมประชุมจัดการเรียนการสอนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวย์

25 พฤศจิกายน 2022
7968   0

ร่วมประชุมจัดการเรียนการสอนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวย์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประเด็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม