ตะลุย อปท. » “ชิม ช้อป ใช้ สไตล์ล้านนา วันทาพระนอน”

“ชิม ช้อป ใช้ สไตล์ล้านนา วันทาพระนอน”

11 พฤศจิกายน 2022
5669   0

“ชิม ช้อป ใช้ สไตล์ล้านนา วันทาพระนอน”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในการเปิดโครงการ “ฮักบ้านเกิด” หนองบัวสตรีทฟู้ด (NongBua Street Food) โดยมี ท่านพระครูสุวิทย์ ธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน (วัดพระนอน) เพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน ช่วยประชาชนให้มีรายได้ ประกอบสัมมาชีพตามที่ตนเองถนัด โดยได้มีการเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ให้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันและมีการพัฒนาร่วมกันภายในชุมชนได้แก่ชุมชนหนองบัว, ชุมชนร่องปลาค้าว, ชุมชนเกาะทอง, ชุมชนสันติสุข และชุมชนสันขี้เบ้า ภายใต้แนวคิด”ชิม ช้อป ใช้ สไตล์ล้านนา วันทาพระนอน”

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ข่วงวัฒนธรรมอุทยานการศึกษา วัดเชตวัน (พระนอน)