ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » พ่อเมืองพะเยาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว”แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

พ่อเมืองพะเยาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว”แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

30 พฤศจิกายน 2022
61575   0

พ่อเมืองพะเยาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว”แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

ที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนสุนทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub” ครั้งที่ ๒ แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม จิบกาแฟ แลทะเลหมอก ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ (ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมียง) มี  สุธัตตา สุวรรณกาศ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นสูงจังหวัดพะเยา, นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย, นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ คาราวานมอเตอร์ไซด์ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด  

        การจัดกิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub” ครั้งที่ ๒ แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม จิบกาแฟ แลทะเลหมอก ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชนให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยใช้กลไกการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมนําเสนอ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า อัตลักษณ์ชนเผ่าเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเพิ่มช่อง ทางการรับรู้ของสังคม เกี่ยวกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูงผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์     

       กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน,  กิจกรรมเปิดตัว Campaign “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม จิบกาแฟแลทะเลหมอก”,  การแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาและการขับเคลื่อนงานพื้นที่สูงประจําปี 2566   กิจกรรมคาราวาน แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม “ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยงและม่อนกิ่วลม   

 

    เยี่ยมชมบ้านศิลปินพะเยา

 

🌷🌿สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา โทร 054-449530
– ททท.สำนักงานเชียงรายโทร.053-717433 ,053-744674
facebook : https://www.facebook.com/tatchiangrai
🌷🌿ค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา คลิ๊กเลย
www.tourismchiangrai-phayao.com
www.checkinphayao.com