ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » มทบ.37 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายชาวนาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต

มทบ.37 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายชาวนาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต

24 พฤศจิกายน 2022
5610   0

มทบ.37 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายชาวนาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต


เมื่อ 24 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ จ.ส.อ.จีระศักดิ์ จักรบุตร นายสิบปฏิบัติการ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ.ห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จว.ช.ร. พร้อมกำลังพล จำนวน ๓ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตร ช่วยเหลือนายสมพร ธรรมวงค์ ราษฎรในโครงการฯ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวนาปี) เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายที่ค่อนข้างสูงเพื่อเป็นการลดภาระค่าจ้างแรงงาน และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และราษฎรในโครงการฯ ผลการปฏิบัติ ได้รับความขอบคุณจากราษฎรเป็นอย่างยิ่ง