ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » ทหารสร้างการรับรู้ให้น้องๆ 

ทหารสร้างการรับรู้ให้น้องๆ 

18 พฤศจิกายน 2022
5935   0

ทหารสร้างการรับรู้ให้น้องๆ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65 ที่ผ่านมา  พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกำลังพล ชป.กร.นศท.มทบ.37 เข้าพื้นที่ รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับ นักเรียน และ นศท.รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม ช่วงชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 นาย โดยประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 และ แนวทางการสมัครสอบ รร.ทางทหารในสังกัด ทบ. พร้อมทั้งอบรม เรื่อง หน้าที่ และ การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น, การฝึกทบทวนระเบียบวินัยให้กับ นศท.เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำ, เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่อไป……..