ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » สุราษฎร์ฯคาดประชุมเอเปค ทำท่องเที่ยวบูม

สุราษฎร์ฯคาดประชุมเอเปค ทำท่องเที่ยวบูม

17 พฤศจิกายน 2022
4440   0

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี คาดหวังหลังการประชุมเอเปค ทำให้การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคหรือสุราษฎร์ธานีได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น สายการบินต่างประเทศยังคงมีปัญหาเนื่องจากมีเครื่องเข้ามาน้อย ในขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปี


นายสมชาย สินมา รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ ประธานอนุกรรมการการท่องเที่ยวหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มเอเปคในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับประเทศไทยของเราในภาพรวม หลังจากประสบภาวะโควิดซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวที่เป้นกลุ่มของยุโรปที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย

โดยเฉลี่ยต่อวัน 6-7 หมื่นคน และผลจากการประชุมเอเปคครั้งนี้ทางภาคใต้ของเราได้รับอะไรบ้างที่เป็นเชิงบวกในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลเน้นในเรื่องของ บีซีจี คือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นแม้กระทังเมนูของอาหารที่จะนำไปให้ผู้นำที่เข้าร่วมประชุมเอเปคได้รับประทานในแต่ละภูมิภาค ส่วนภาคใต้ได้นำเสนอเมนูที่เป็นอาหารเข้าไป แล้วที่ตามมาคือการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเม็ดเงินในธุรกิจท่องเที่ยวทำให้เกิดการกระจายรายได้สูงชุมชน ในปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของเราจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้มีเม็ดเงินในธุรกิจท่องเที่ยวเพียงหมื่นกว่าล้านบาทแต่คาดว่าหลังมีการประชุมเอเปคไปแล้วการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายต่อเนื่องไตรมาสแรกของปี 2566 คาดว่าไทยเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกิน 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากการดูสถิติในแต่ละวันจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามามากขึ้นแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของสายการบิน แล้วทำอย่างไรที่จะให้เพิ่มสายการบินเข้ามานั้นหมายถึงเม็ดเงินที่จะเกิดการกระจายมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือต้องขยับเป็นขั้นบันไดจะทำให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถที่จะปรับตัวอย่างยั่งยื่นได้


จากภาวะโควิด19 ที่ผ่านมาที่นักท่องเที่ยวมองเรา เนื่องจากเรา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สวยงาม เนื่องจากเรามีการวางแผนด้านสุขหลักอนามัย เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสิ่งสำคัญเราร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในทุกภูมิภาค และภายหลังจากที่ได้พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีเขาก็มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมในช่วงปลายปีหลายโครงการ อีกทั้งทางจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักท่องเที่ยวว่าทำอย่างไรให้เขาเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ปลอดภัยด้านสุขหลักอนามัยและดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความสุขที่ท่องเที่ยวอยู่ในสุราษฎร์ธานี ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นผู้ประสานงานให้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่