ตะลุย อปท. » ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

23 ตุลาคม 2022
5669   0

ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

เช้าวันนี้ (23 ต.ค. 65) เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้านพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่ 5 พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ ก็คือ การเลิกทาส