ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » นครเชียงรายเตรียมจัดป๋าเวณียี่เป็งที่สวนตุงและโคมฯ

นครเชียงรายเตรียมจัดป๋าเวณียี่เป็งที่สวนตุงและโคมฯ

20 ตุลาคม 2022
5697   0

นครเชียงรายเตรียมจัดป๋าเวณียี่เป็งที่สวนตุงและโคมฯ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เวลา 17.00 น. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่จากแยกประตูเชียงใหม่ ไปตามถนนธนาลัย ถึง บริเวณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย, ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ชุมชนและวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย, การแสดงโชว์สุดพิเศษจากน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565

ผู้สนใจร่วมประกวดเทพีนพมาศติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทร 053-160776 หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ 053-713858 แล้วพบกัน ในงานประเพณีลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย”