ตะลุย อปท. » ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

13 ตุลาคม 2022
6448   0

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย พร้อมข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และงานครบรอบ 36 ปี การถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงราย ร่วมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมนครเชียงราย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต 13 ตุลาคม 2565 จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน