การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » ชาวเมืองสามหมอกตักบาตรเทโวโรณหนะ

ชาวเมืองสามหมอกตักบาตรเทโวโรณหนะ

10 ตุลาคม 2022
4698   0

ชาวเมืองสามหมอกตักบาตรเทโวโรหณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำประชาชนและนักท่องเที่ยวนับพันคน ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ในวันออกพรรษาของทุกปี บุตรหลานที่ไปทำงานต่างถิ่นและเรียนหนังสือจะพากันกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดมาโดยตลอด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งตั้งอยู่บนเขาด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง ลงมายังเชิงเขาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระสงฆ์จำนวนกว่า 130 รูป รับบิณฑบาตร โดยสองข้างทางเดินมีประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเฝ้ารอตักบาตรจำนวนกว่าพันคน

การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งเป็นออกพรรษา โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับนิมนต์จะรับบิณฑบาตรจากลานพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยกองมูเดินลงจากวัดพระธาตุดอยกองมูตามทางเดินที่คดเคี้ยวจากยอดดอยจนถึงด้านล่างเชิงเขา ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อว่า ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำพรรษาและโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 3 เดือน และได้เสด็จกลับลงมายังมนุษยโลก พุทธศาสนิกชนจึงได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร เพื่อทำบุญตักบาตรจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้น

สำหรับบุตรหลานของคนแม่ฮ่องสอน นั้นในวันออกพรรษาของทุกปี จะพากันเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อมาร่วมทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของตนเอง จนกลายเป็นธรรมเนียมว่า เมื่อใกล้ออกพรรษา ทุกคนจะพากันกลับมาบ้านเพื่อทำบุญเป็นประจำทุกปี

————————————-
ทศพล / แม่ฮ่องสอน