ตะลุย อปท. » ประชุมชี้แจงบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

ประชุมชี้แจงบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

13 กันยายน 2022
51   0

ประชุมชี้แจงบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา   นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภา เทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสตรีชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมนายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน

เพื่อชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ นโยบายและการวางแผนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านมารยาทในการเข้าสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2หนองบัว