ตะลุย อปท. » กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคีรีชัยยามะ

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคีรีชัยยามะ

8 กันยายน 2022
7335   0

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคีรีชัยยามะ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการวิถีชีวิตเกษตรปลอดภัย ชมการทำน้ำหมักเพื่อใช้ในการทำการเกษตรปลอดภัย การปลูกผักปลอดสาร โดยไม่ใช้สารเคมี การปลูกข้าวปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เพื่อเป็นการอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมในชุมชนดอยสะเก็น ซึ่งมีการสักการะพระธาตุดอยสะเก็น เส้นทางเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ และชมทัศนียภาพเมืองเชียงรายบน Sky Walk นอกจากนี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย