ตะลุย อปท. » เทศบาลเมืองนครนายกดูงานด้านการศึกษา ทน.เชียงราย

เทศบาลเมืองนครนายกดูงานด้านการศึกษา ทน.เชียงราย

6 กันยายน 2022
5789   0

เทศบาลเมืองนครนายกดูงานด้านการศึกษา ทน.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากาเทศบาลเมืองนครนายก โดยนายศุภกษณ์ จัยสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก พร้อมคณะ เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาหลักสูตร MEP :Mini English Program และหลักสูตร EP: English Program รวมไปถึงการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกชบา 1 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น