การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » ทีมภาคเหนือ ชนะเลิศฟุตบอลสันนิบาตแห่งประเทศไทย

ทีมภาคเหนือ ชนะเลิศฟุตบอลสันนิบาตแห่งประเทศไทย

22 กันยายน 2022
5503   0

ทีมฟุตบอลสันนิบาตเทศบาล ภาคเหนือ ชนะเลิศฟุตบอลสันนิบาตแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 กันยายน  2565 ที่ผ่านมา  ณ สนามอิมแพคฯ เมืองทองธานี      ถ. ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี  จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยมีทีมฟุตบอลสันนิบาต แชมป์แต่ละภาคเข้าร่วมแข่งขัน

ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  ทีมฟุตบอลสันนิบาตเทศบาล ภาคเหนือ สามารถคว้าแชมป์ ฟุตบอลสันนิบาตแห่งประเทศไทย มาครอง โดยผู้เล่นของทีมชนะประกอบด้วย

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำจังหวัดเชียงราย
นายประธาน เทพสาร  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล ปลัดตำบลเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสารปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด จังหวัดตาก
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตภาคเหนือ  ผู้จัดการทีม

อันดับ 2 ทีมฟุตบอลสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง และอันดับ 3 ทีมฟุตบอลสันนิบาตเทศบาลภาคใต้