รอบรั้วเชียงราย » ทชร.ร่วมสหกรณ์จ.เชียงราย และเครือข่าย จัด“โครงการส้มโอบินได้”

ทชร.ร่วมสหกรณ์จ.เชียงราย และเครือข่าย จัด“โครงการส้มโอบินได้”

14 กันยายน 2022
7751   0

ทชร.ร่วมสหกรณ์จ.เชียงราย และเครือข่าย จัด“โครงการส้มโอบินได้”

วันนี้( 14 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมชั้น 2ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  น.ต.ดร. สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วย นายเอนก ชื่นใจ  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย, ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ นายกสมาพันธ์เอสเอ็มอี (SME) เชียงราย ,บริษัท รัศมี ครีเอชั่น จำกัด และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเปิดโครงการ“โครงการส้มโอบินได้” ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ที่มีนโยบายร่วมกันในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรภาคเหนือสู่ตลาดทุกภูมิภาคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ จังหวัดเชียงรายได้จัดงาน Kick off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น เพื่อกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

สำหรับโครงการ “ส้มโอบินได้”  จะนำส้มโอไปจำหน่ายในงานสับปะรดภูเก็ต เกษตรแฟร์ 65 โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ต ต่อไป

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  มีศักยภาพในการรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้มาตรฐาน และมีความมุ่งมั่น พร้อมเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR CARGO HUB)