ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » เชียงรายจัดแถลงข่าวเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ

เชียงรายจัดแถลงข่าวเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ

12 กันยายน 2022
6886   0

เชียงรายจัดแถลงข่าวเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงราย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2565   ณ ลานปิยะพรผาหมี (ทางขึ้นดอยผาหมี) ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันนี้ (12 ก.ย. 2565) ณ บริเวณร้าน LAYO CAFE ดอยผาหมี ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย หอการค้าจังหวัดเชียงราย, ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, หน่วยเฉพาะกิจกรม ทหารม้าที่ 3 กองกําลังผาเมือง, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, บริษัท แอปเปิ้ล ทริป จํากัด จัดงาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้าสํานักงานอําเภอแม่สาย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนายบดินทร์ ศรีอ่อน ผู้บริหารบริษัท แอปเปิ้ล ทริป จํากัด  นายประธาน อินทรียงค์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, คุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย, นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา, และนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตําบลแม่สาย, ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้

นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้าสํานักงานอําเภอแม่สาย กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทําให้การท่องเที่ยว ต่างๆ เกิดการหยุดชะงัก เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สายเกิดการซบเซาเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย ส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยที่ทุกภาคส่วนต้องให้ ความสําคัญ จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีกําหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2565 ณ ลานปิยะพรผาหมี (ทางขึ้นดอยผาหมี) ต.เวียง พางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูแม่สายหลังผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยผ่านการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีครั้งแรกของจังหวัด เชียงราย

กิจกรรมไฮไลท์ ภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย

– เทศกาลดนตรีจากศิลปินชั้นนําระดับแนวหน้าของเมืองไทย มากกว่า 10 ศิลปิน อาทิ แว่นใหญ่ ft. มน โมนิค, อ๋ย บุดดาเบลส, รัชโย, ฟักกลิ้งฮีโร่, วงค็อกเทล, อะตอม ชนกันต์, วี วิโอเลต, วง ZEAL และปราง ปรางทิพย์ เป็นต้น

– ชมชิมช้อปกับการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกินของใช้จากชุมชนกว่า 40 ร้าน – การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ อาทิ อาข่า ลาหู เป็นต้น – มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ – ตื่นตากับมุมถ่ายภาพจากการประดับไฟตกแต่ง และโซนบอลลูน – กิจกรรมท่องเที่ยว อ.แม่สาย ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน ดอยผาหมี ดอยผาอี้ ดอยตุง ล่องเรือแม่น้ําโขง

กิจกรรมประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “เหนือสุดหยุดโลก” ชิงเงิน รางวัล 20,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตรได้ที่ COUNTER SERVICE 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือ ALL TICKET บัตรราคา 1,200 บาท สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วัน (เด็กความสูงไม่เกิน 100 ซม.เข้าร่วมงานฟรี) และผู้ร่วมงานจะต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม สวมและไม่ถอดหน้ากากอนามัย ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ําเสมอ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : เหนือสุด หยุดโลก