ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินซื้อที่ดินถวายวัดราษฎร์เจริญ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินซื้อที่ดินถวายวัดราษฎร์เจริญ

10 กันยายน 2022
6812   0

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดราษฎร์เจริญ ต.พะงัน อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผู้กำกับการ สภ.พะงัน อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี รองประธานทอดกฐิน เปิดเผยว่า เนื่องด้วย วัดราษฎร์เจริญ ที่ตั้งอยู่หมู่  9 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง บริเวณหน้าอุโบสถ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา ในราคา ๗,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อขยายเขตของวัด รองรับการก่อสร้างเสนาสนะ และเพื่อประโยชน์ใช้สอย อํานวยความ สะดวกแก่สาธุชนที่มาวัดหรือมาร่วมงานบุญของวัด ขณะนี้ทางวัดได้ชําระไปบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดปัจจัยอีกมาก กอรปกับไตร มาสนี้ วัดราษฎร์เจริญมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จําพรรษา ๕ รูป เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาครบถ้วนไตรมาสได้รับอานิสงส์ตาม พระบรมพุทธานุญาต และให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทําบุญ ซึ่งถือว่าเป็นบุญพิเศษ วัดหนึ่งสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เป็นประเพณีนิยมที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล

            ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จะได้บําเพ็ญมหาทานบารมี สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการ ทอดกฐินสามัคคีวัดราษฎร์เจริญในครั้งนี้ เพื่อนําจตุปัจจัยไปสบทบซื้อที่ดินขยายเขตวัดราษฏร์เจริญต่อไป

ในการนี้ท่านที่ต้องการร่วมอนุโมทนากฐินสามารถดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเกาะพะงัน ชื่อบัญชี “วัดราษฎร์เจริญ” โดยตรง ******เลขที่บัญชี ๕๓๖-๑-๐๑๐๗๗-๗     ติดต่อประสานงานได้ที่  นายไชยา เกื้อสกุล ไวยาวัจกรวัดราษฎร์เจริญ โทร. ๐๘๕-๘๔๘๑๗๓๔

        ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความ เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการ เทอญฯ