ตะลุย อปท. » ทต.ป่าก่อดำเตรียมปลูกต้นไม้ ร่วมกับ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร..

ทต.ป่าก่อดำเตรียมปลูกต้นไม้ ร่วมกับ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร..

7 กันยายน 2022
4784   0

     วันที่ 7 ก.ย.65 คณะผู้บริหาร/พนักงาน และงานป้องกันฯ ทต.ป่าก่อดำ ผอ./คณะครู ได้ร่วมกันพัฒนาถนนภายในพุทธมณฑลสมโภชน์ 750 ปีเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ฯ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย