ตะลุย อปท. » นร.ท.6 รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565

นร.ท.6 รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565

29 สิงหาคม 2022
5610   0

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรจากกิจกรรม การประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565 ให้กับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย โดย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ นายอัจฉริยดนย์ กันทะยศ นำนางสาวจันทกานต์ บุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565 ……..