ตะลุย อปท. » ช่วยผู้ประสบภัย”มู่หลาน”น้ำกกเอ่อล้นตลิ่ง

ช่วยผู้ประสบภัย”มู่หลาน”น้ำกกเอ่อล้นตลิ่ง

17 สิงหาคม 2022
7527   0

ช่วยผู้ประสบภัย”มู่หลาน”น้ำกกเอ่อล้นตลิ่ง

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย นำสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำดื่ม โดยเป็นถุงยังชีพ ไปมอบกับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ มู่หลาน” จนน้ำกกไหลล้นตลิ่ง และเอ่อหนุนเข้าท่วมชุมชน   ประกอบด้วย ชุมชนแควหวาย ป่าแดง ร่องเสือเต้น บ้านใหม่ ป่าตึง สันต้นเปา สันตาลเหลือง รั้วเหล็กใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน