ถวายพระพร » นครเชียงรายจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2565

นครเชียงรายจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2022
5515   0

นครเชียงรายจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายเป็นประธานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 มี นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธี

วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยกย่องบทบาทพระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 65 ชุมชน ณ อาคารเชียงแสนศูนย์ประชุมนครเชียงราย

โดยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ”  เป็นวันสำคัญยิ่งของคนไทยทั้งประเทศและกำหนดให้ ดอกมะลิ สีขาวบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วย…