ตะลุย อปท. » นครเชียงรายเร่งแจกกระสอบทรายหลังมู่หลานพ่นพิษ

นครเชียงรายเร่งแจกกระสอบทรายหลังมู่หลานพ่นพิษ

13 สิงหาคม 2022
5347   0

นครเชียงรายเร่งแจกกระสอบทรายหลังมู่หลานพ่นพิษ

นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต  หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำกก ในพื้นที่ชุมชนป่าแดง พร้อมกำชับให้มีการเปิดประตูฝายเชียงรายเพื่อเป็นการระบายน้ำ ที่จะช่วยให้ระดับน้ำเหนือฝายในแม่น้ำกกลดระดับลง พร้อมกันนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้นำกระสอบทรายมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชุมชนเทิดพระเกียรติ ชุมชนแควหวาย ชุมชนป่าแดง ชุมชนรั้วเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณจุดบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกก (ชุมชนป่าแดง)เพื่อช่วยในการผันน้ำลงสู่ลำน้ำกก พร้อมเฝ้าระวังปริมาณน้ำกกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายอย่างใกล้ชิด