ตะลุย อปท. » เทศบาลนครเชียงรายผันน้ำต่อเนื่องป้องกันน้ำท่วมพื้นที่

เทศบาลนครเชียงรายผันน้ำต่อเนื่องป้องกันน้ำท่วมพื้นที่

14 สิงหาคม 2022
7119   0

เทศบาลนครเชียงรายผันน้ำต่อเนื่องป้องกันน้ำท่วมพื้นที่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย ได้สั่งการให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต ลงพื้นที่ตรวจสอบ แต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำกกตลอดลำน้ำ อาทิ ชุมชนร่องปลาค้าว ซ.อุมาเทวี, ชุมชนป่าแดง ซ.1 ซ.4, ชุมชนสันตาลเหลือง ซ.2 ซ.3 ซ.4, ชุมชนบ้านใหม่ ซ.5 ซ.7, ชุมชนวังดิน, ชุมชนดอยเขาควาย (หัวสนามบินเก่า), ชุมชนสันต้นเปา ซ.3/1, ชุมชนแควหวาย ซ.1 ซ.4, ชุมชนร่องเสือเต้น ซ.2, ชุมชนสันคอกช้าง ซ.4,  ชุมชนฝั่งหมิ่น ซ.13

โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกก (ชุมชนป่าแดง)ในการผันน้ำลงสู่ลำน้ำกก พร้อมเฝ้าระวังปริมาณน้ำกกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย 053-711222,719119,713411 หรือ สายด่วน 199