ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » “การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี”

“การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี”

15 สิงหาคม 2022
9597   0

“การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี”โดย สายการบิน Thai VietJet

            วันนี้(15 สิงหาคม 2565) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  เป็นประธานพิธีแถลงข่าว “การส่งมอบผลผลิตลำไยบินได้ จากเชียงราย – สุราษฎร์ธานี” โดย สายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ 133 ซึ่งการขนส่งลำไยไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ โดยออกเดินทางเวลาประมาณ 15.50 น. เมื่อผลผลิตถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

จังหวัดเชียงราย ถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 245,311 ไร่ ผลผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2565  จำนวน 109,804 ตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ส่วนช่วงที่ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดคือช่วงเดือนสิงหาคม ทำให้ลำไยมีราคาที่ตกต่ำ ประกอบกับประเทศจีนจำกัดการนำเข้า ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงร่วมมือกับสถาบัน การเกษตร พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานราชการภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคลำไยและสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภค ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับ โครงการ “ลำไยบินได้”  เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานงานจากสภาเกษตากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการช่วยกระจายลำไยไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สนับสนุนการขนส่งลำไย  จำนวน 3,000 กิโลกรัม จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์ คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS) ในราคาถูก จากจังหวัดเซียงราย ไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี) โดยคิดค่าบริการเพียง 12 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาปกติ กิโลกรัมละ 18 บาท โดยสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด