ถวายพระพร » ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 กรกฎาคม 2022
5116   0

เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา

28 กรกฎาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานเชียงราย