ถวายพระพร » ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 กรกฎาคม 2022
5538   0

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย