ตะลุย อปท. » อบจ.ตรัง ศึกษาดูงานเชียงราย มี อบจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ

อบจ.ตรัง ศึกษาดูงานเชียงราย มี อบจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ

25 กรกฎาคม 2022
3613   0

อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะ อบจ.ตรัง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนกับคณะ อบจ.ตรัง โดยมี นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

 

จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร บุคลากร ของ อบจ.ตรัง ในครั้งนี้นำโดย นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายจารึก ทองหนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้บริหาร บุคลากร อบจ.ตรัง เพื่อเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารด้านกิจการสภา และการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ