รอบรั้วเชียงราย » นยปส.รุ่นที่ 13 สนง.ปปช.ทำกิจกรรมเพื่อสังคมบนดอยผาหม่น

นยปส.รุ่นที่ 13 สนง.ปปช.ทำกิจกรรมเพื่อสังคมบนดอยผาหม่น

18 กันยายน 2023
8485   0

นยปส.รุ่นที่ 13 สนง.ปปช.ทำกิจกรรมเพื่อสังคมบนดอยผาหม่น

วันนี้(15 กันยายน 2566) คณะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.)รุ่นที่ 13 สำนักงาน ปปช.  นำโดย นายวิทยา  อาคมพิทักษ์ กรรมการ ปปช.และ นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร  กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค(ทีเอ็นเอ็น)จำกัด และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางมายังโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกุ๊ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การปลูกต้นพญาเสือโครงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า การทำฝายผสมผสานเพื่อกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำในการป้องกันน้ำท่วม  โดยมีนายเรวัตร  เวียงทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปลูกป่า พร้อมด้วย นายกำพล  สุวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊กเดิม) บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในการแสดงความสามารถในด้านการแสดงวัฒนธรรม  นอกจากนี้ คณะ  นยปส.รุ่นที่ 13 ยังได้ร่วมกันอุปกรณ์การเรียนสิ่งของจำเป็น อาทิ กระเป๋านักเรียน จำนวน 100 ใบ, เครื่องตัดหญ้าล้อเข็นแบบตามพร้อมเครื่องยนต์, โต๊ะหน้าขาวจำนวน 2 ตัวและเก้าอี้พลาสติกจำนวน 50 ตัว พร้อมกันนี้  คณะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.)รุ่นที่ 13 สำนักงาน ปปช. พร้อมมอบทุนแก่นักเรียนและบุคลากรผู้สอนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งยังได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารร่วมกับนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่

 

นายวิทยา  อาคมพิทักษ์ กรรมการ ปปช. กล่าวว่า   นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.)รุ่นที่ 13 สำนักงาน ปปช.  ร่วมกับทีมงานในพื้นที่ อาทิ ป่าไม้, ส่วนโครงการพระราชดำริ และอำเภอเวียงแก่น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยได้มาทำการมอบอุปกรณ์การเรียนสิ่งของจำเป็น อาทิ กระเป๋านักเรียน จำนวน 100 ใบ, เครื่องตัดหญ้าล้อเข็นแบบตามพร้อมเครื่องยนต์, โต๊ะหน้าขาวจำนวน 2 ตัวและเก้าอี้พลาสติกจำนวน 50 ตัว ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊กเดิม) และนำอาหารและไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา เช่นครูผู้สอน ที่มีทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์ ซึ่งจะช่วยให้เขามีกำลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนและเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่จะดูแลประเทศต่อไปถือเป็นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่จะสร้างความั่นคงให้กับแผ่นดิน ซึ่ง นยปส.ได้ทำมาแล้ว 3 ครั้งรวมกับในครั้งนี้ โดยครั้งแรกทำที่จังหวัดน่าน ครั้งที่สองทำที่จังหวัดตาก และครั้งนี้คือครั้งที่สามทำที่จังหวัดเชียงราย ทาง นยปส.จะได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องปีละสองครั้ง ในเดือนมีนาคม เพื่อเป็นพระราชกุศลในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และในเดือน กันยายน เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินกิจกรรมของ ว่า นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.)