รอบรั้วเชียงราย » เชียงรายเตรียมรับนายกเศรษฐา

เชียงรายเตรียมรับนายกเศรษฐา

14 กันยายน 2023
3313   0

เชียงรายเตรียมรับนายกเศรษฐา

เชียงรายเตรียมรับนายกเศรษฐา เตรียมลงพื้นที่ อ.แม่สายจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เพื่อรับฟังเรื่องการค้าชายแดน ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการพบปะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานขงบุคคลไร้สัญชาติ(สิทธิการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในที่ดินทำกิน และสิทธิในด้านอื่นๆ

รายงานข่าวแจ้งว่า ภาครัฐ และ เอกชน แม่สาย จ่อชง “นายกฯเศรษฐา” พัฒนาค้าชายแดน ทั้งตั้งศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออก เจรจาจีนขอสิทธิพิเศษทางภาษี เปิดท่าเรือกวนเหล่ยรับผลไม้และสินค้าแช่แข็งไทยโดยตรง อีกด้วย